Trasa Biegu Europejskiego z PKO Bankiem Polskim

Trasa biegu głównego prowadzić będzie po części cywilnej Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo.

Trasa Biegu Głównego może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo zawodników.