Nagrody

1)  Po zakończeniu Marszu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a)  Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli Marsz Główny.

2) Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej marszu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.