Nagrody

Po zakończeniu Młodzieżowych Biegów Urodzinowych zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych chłopców i dziewcząt,
b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji szkół gimnazjalnych chłopców i dziewcząt,
c) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych chłopców i dziewcząt,
d) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosiły się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

Warunkiem wydania nagrody rzeczowej jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody rzeczowe nie zostaną wydane.