Nagrody

1) Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli Bieg Główny.

d) Pieniężne za zajęcie poszczególnych miejsc, według poniższej klasyfikacji:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn

W klasyfikacji generalnej kobiet

Miejsce I

3000 zł

Miejsce I

3000 zł

Miejsce II

2500 zł

Miejsce II

2500 zł

Miejsce III

2000 zł

Miejsce III

2000 zł

Miejsce IV

1500 zł

Miejsce IV

1500 zł

Miejsce V

1000 zł

Miejsce V

1000 zł

Miejsce VI

900 zł

Miejsce VI

900 zł

Miejsce VII

700 zł

Miejsce VII

700 zł

Miejsce VIII

500 zł

Miejsce VIII

500 zł

Miejsce IX

400 zł

Miejsce IX

400 zł

Miejsce X

300 zł

Miejsce X

300 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn

W kategoriach wiekowych kobiet

Miejsce I

150 zł

Miejsce I

150 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce III

50 zł

Miejsce III

50 zł

 e) Finansowa „Premia Górska” – dla zawodnika lub zawodniczki, który/która najszybciej podbiegnie pod ul. Kielecką, na odcinku (około 1,5 km) wyznaczonym przez rozstawione maty do pomiaru czasu. Dotyczy tylko zawodnika/zawodniczki, który/która ukończy Bieg Główny.

Premia Górska

2500 zł

2)  Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.