Nagrody

Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn,

b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowały oraz ukończyły Bieg Główny.

d) Pieniężne za zajęcie poszczególnych miejsc według poniższej klasyfikacji:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn

W klasyfikacji generalnej kobiet

Miejsce I

650 zł

Miejsce I

650 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce X

200 zł

Miejsce X

200 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn

W kategoriach wiekowych kobiet

Miejsce I

150 zł

Miejsce I

150 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce III

50 zł

Miejsce III

50 zł

2) Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

3) Nagrody finansowe w Biegu Głównym w przypadku klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowych będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia Biegu.

4) Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone.