Nagrody

Po zakończeniu Biegu Malucha zostaną przyznane pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.