Nagrody

Po zakończeniu Biegu Malucha zostaną przyznane pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy i ukończyli bieg.