Nagrody

1) Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli Bieg Główny.

d) Pieniężne za zajęcie poszczególnych miejsc, według poniższej klasyfikacji:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn

W klasyfikacji generalnej kobiet

Miejsce I

650 zł

Miejsce I

650 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce X

200 zł

Miejsce X

200 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn

W kategoriach wiekowych kobiet

Miejsce I

150 zł

Miejsce I

150 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce III

50 zł

Miejsce III

50 zł

2) Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.