Promocja w BIOWAY dla uczestników Biegu Urodzinowego!

Przy zakupie dania głównego lub dania o wartości min. 15,00 zł w BIOWAY MIX, za okazaniem numeru startowego Biegu Urodzinowego (Grand Prix Gdyni 2018) możesz odebrać wodę imbirową GRATIS. 

Promocja jest ważna od 16.02 do 19.02.2018 roku we wszystkich bistro BIOWAY.

REGULAMIN:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji „Bieg Urodzinowy 2018 w Gdyni” obowiązującej we wszystkich bistro BIOWAY i BIOWAY MIX zwanej w dalszej części „Akcją”.

2. Akcja obowiązuje od 16.02.2018 do 19.02.2018.

3. W ramach Akcji każdy posiadacz oryginalnego numeru startowego Biegu Urodzinowego 2018 w Gdyni ma prawo do odebrania wody imbirowej GRATIS.

4. Osoba chcąca skorzystać z oferty powinna przed złożeniem zamówienia ustnie poinformować ekspedienta o chęci skorzystania z promocji i okazać numer startowy.

5. Promocja ważna jest tylko i wyłącznie przy okazji zakupu: w BIOWAY Classic dania głównego, a w BIOWAY MIX dania o wartości min. 15,00 zł.

6. Jedna osoba z promocji może skorzystać tylko raz w czasie trwania Akcji.

7. Promocja nie dotyczy zakupów „na dowóz”.

8. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.

9. Woda imbirowa, którą otrzymuje się w ramach promocji nie można zostać wymieniona na gotówkę.

10. Ekspedient ma prawo odmówić udziału w promocji dowolnej osobie bez podania przyczyn, a w szczególności jeżeli uzna, że osoba korzysta z promocji po raz drugi lub kolejny. Ostateczną decyzję co do udzielenia promocji podejmuje Kierownik bistro, lub inny wskazany lub zastępujący go pracownik BIOWAY.