Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją Nocnego Biegu Świętojańskiego z PKO Bankiem Polskim zachodzi konieczność czasowego zamknięcia:

  • w terminie z 28.06.2019 r. na 29.06.2019 r. zachodzi konieczność zamknięcia następujących ulic: Olimpijskiej, Sportowej od Wileńskiej do ronda przy Saniporze, Wileńskiej oraz ulicy Kazimierza Górskiego od zjazdu na Drogę Gdyńską do Sportowej, w godzinach 18:30 – 04:00,
  • w terminie 28.06.2019 r. zachodzi konieczność zamknięcia Małokackiej od ul. Konwaliowej do ul. Olimpijskiej w godzinach 21:30 – 23:00.
  • w terminie z 28.06.2019 r. na 29.06.2019 r. zachodzi konieczność zamknięcia następujących ulic: Kazimierza Górskiego, Śląskiej do Kieleckiej, Kieleckiej, Rolniczej, Małokackiej, Stryjskiej do Alei Zwycięstwa, Alei Zwycięstwa od Stryjskiej do Świętojańskiej, Świętojańskiej do Jana Kilińskiego, Jana Kilińskiego, Władysława IV do Śląskiej, Śląskiej do Drogi Gdyńskiej, Drogi Gdyńskiej do Kazimierza Górskiego w godzinach 23:00 – 02:30,
  • AKTUALIZACJA: Zarząd Dróg i Zieleni uprzejmie informuje, że z uwagi na nieprzewidziane, dodatkowe prace polegające na remoncie studni, naprawa nawierzchni ścieralnej ulicy Chwarznieńskiej będzie prowadzona także w dniach 28/29.06.2019 r. od godziny 19:00 do 4:00.

Z uwagi na około czterogodzinne zamknięcie dla ruchu Alei Zwycięstwa kierowców jadących w kierunku Śródmieścia z południowych dzielnic Gdyni i w przeciwnym kierunku prosimy o korzystanie z objazdu Drogą Gdyńską.

Ruch na Drodze Gdyńskiej zostanie miejscowo zawężony do jednego pasa ruchu, z uwagi na poruszających się trasą biegu zawodników. Z uwagi na obecność pieszych należy zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość poruszających się pojazdów.

Ruch na poszczególnych ulicach i ich odcinkach będzie sukcesywnie przywracany po zakończeniu biegu. Wszystkich kierowców prosimy o podporządkowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej oraz przedstawicieli organizatora imprezy (Gdyńskie Centrum Sportu).

Informacja odnośnie zmian w trasach i rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej dostępna będzie na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni pod adresem: zkmgdynia.pl.